ADAPTACIÓ GUIA D'ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS DE COVID-19

L’objectiu d'aquest document és establir la priorització de les actuacions davant l’aparició de casos de COVID-19 en els centres educatius, que siguin d’aplicació mentre la situació epidemiològica es mantingui en l'escenari actual d'alta circulació viral. Aquestes actuacions s’aniran revisant en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i de la nova informació que es disposi sobre les variants circulants.

pdf iconDescarrega el document fent clic a l'icona