INFO MATINERA I HORABAIXA

quadrat sallosapetita alfaESCOLA MATINERA

El servei d’escola matinera s’iniciarà el dilluns, dia 12 de setembre, i es dividirà en tres franges horàries amb els preus que apareixen a continuació de cada una d’elles:

Dia 12 de setembre el servei d’escola matinera serà fins a les 10:00 hores.

USUARIS FIXOS

Entrada de 07:00 a 08:45 hores 43€ mensuals

Entrada de 07:30 a 08:45 hores 35€ mensuals

Entrada de 08:00 a 08:45 hores 30€ mensuals

(Hi ha un marge de tres dies al mes per arribar més prest de la franja horària que heu triat).

USUARIS EVENTUALS

Entrada entre les 07:00 i les 08:45 hores 4,00€ diaris

La porta d’accés a l’escola matinera se tancarà a les 08:45 hores.

PREINSCRIPCIÓ

Preinscripció amb TPVEscola: Al final del procés pagar 5 euros com a depòsit que es descomptarà del preu total de l’activitat.

- Anar a la pàgina web tpvescola.com o https://tpvescola.com/Formularis.aspx

- Anar a Inscripcions

- Anar a Selecciona un municipi (Inca)

- Anar a Centre escolar (CEIP Ponent)

- Anar a Selecciona un formulari

- Identificació mitjançant un e-mail

- Omplir formulari: dades inscripció – activitats – dades de pagament

- Finalitzar

FORMA DE PAGAMENT

- Efectiu (en un sobre tancat amb el nom de l’infant i amb la quantitat exacta).

- Targeta Bancària Virtual (TPVEscola) amb usuari i contrasenya. (Quan fas la preinscripció es facilita un usuari i contrasenya que serveix per escola matinera i activitats extraescolars).

FUNCIONAMENT

- Hi haurà un monitor/a que recollirà a l’infant a la porta d’entrada.

- La porta d’accés serà la porta que dóna davant les vies del tren (C/ Avinguda del Raiguer).

HORABAIXET LÚDIC

El servei d’horabaixet lúdic s’iniciarà el dilluns, dia 12 de setembre, i es dividirà en dues franges horàries amb els preus que apareixen a continuació de cada una d’elles:

USUARIS FIXOS

De dilluns a divendres de les 15:30 a les 16:30 hores, 30€ mensuals

De dilluns a divendres de les 15:30 a les 17:30 hores, 48€ mensuals

USUARIS EVENTUALS

Preu dia solt 4,00€ diaris

La porta de recollida serà la porta que dóna davant les vies del tren (C/ Avinguda del Raiguer).

PREINSCRIPCIÓ

Preinscripció amb TPVEscola: Al final del procés pagar 5 euros com a depòsit que es descomptarà del preu total de l’activitat.

- Anar a la pàgina web tpvescola.com o https://tpvescola.com/Formularis.aspx

- Anar a Inscripcions

- Anar a Selecciona un municipi (Inca)

- Anar a Centre escolar (CEIP Ponent)

- Anar a Selecciona un formulari

- Identificació mitjançant un e-mail

- Omplir formulari: dades inscripció – activitats – dades de pagament

- Finalitzar

FORMA DE PAGAMENT

- Efectiu (en un sobre tancat amb el nom de l’infant i amb la quantitat exacta).

- Targeta Bancària Virtual (TPVEscola) amb usuari i contrasenya. (Quan fas la preinscripció es facilita un usuari i contrasenya que és el mateix per escola matinera i activitats extraescolars).