LA NOSTRA IDENTITAT

"A la nostra escola cercam formar els infants de manera integral: física, social i emocionalment.
Donar una educació de qualitat, arribant a tots i cercant la INCLUSIÓ EDUCATIVA"

NOVETATS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
6 Dec
DIA DE LA CONSTITUCIÓ
Date 06.12.2022

SOMEmocionalment intel·ligents Rics en valors Persones que cerquen realitzar-se

SABEMAprendre a aprendre Ser autònoms Ser creatius Impulsar l'esperit crític

FEIMActivitats junts Expressió i comunicació Resolucions de forma constructiva Feina amb l'entorn Mediació als conflictes

ESTAMFormant equip Aprenent cooperativament Enfortint habilitats socials Fomentant la coeducació

DESEMBRE

"Pel desembre, el fred i el vent fan tremolar al més valent"

MENJADOR

FUNCIONAMENT

  • Les famílies hauran de comprar els tiquets dins el menjador (dilluns i dijous de 08:00 fins les 09:15 h), anotar el curs de l’alumne/a i dipositar-los a la bústia devora l’entrada del menjador.
  • Els pares/mares podran retornar a final del curs escolar els tiquets no utilitzats (en blanc) a l’empresa pel seu reintegrament.
  • Si en qualsevol moment una família ha d’utilitzar el servei i no ha pogut adquirir el tiquet, haurà de dipositar dins la bústia un paperet amb el nom i curs del nin/a.