DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

A continuació disposau dels documents de centre que marquen la nostra línea i la identitat com a centre.

Alt Text

PROJECTE
EDUCATIU de CENTRE

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptat a la realitat de l'entorn del nostre alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels docents...  
Més...
Alt Text

PROGRAMACIÓ
GENERAL ANUAL

La Programació General Anual és el conjunt d'actuacions derivades de les decisions adoptades en el Projecte Educatiu elaborat en el centre i la concreció del currículum. La PGA constitueix, per tant, la concreció dels criteris i orientacions generals per a cada curs escolar, facilita el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives... 
Més...
Alt Text

PROJECTE
LINGÜÍSTIC de CENTRE

Al Projecte Lingüístic de Centre podreu trobar el tractament que dins la nostra escola es fa amb les diferents llengües. Destacar que són un centre on fa més de 10 anys comptam amb auxiliar de conversa anglesa amb els beneficis que porta una persona nativa per treballar amb els infants.  
Més...
Alt Text

PLA
D'IGUALTAT i COOEDUCACIÓ

Un dels objectius primordials d’aquest Pla és aconseguir un model educatiu basat en la Igualtat i el desenvolupament integral de la persona al marge d’estereotips, rols, prejudicis i discriminació per raons de sexe, orientació afectiva/sexual i/o identitat de gènere.

Més...