Logo GESTIB
Aquesta utilitat està adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

INFORMACIÓ IMPORTANT

Benvolgudes famílies, com sabeu al nostre centre no rebeu les notes en paper i heu d'accedir al GESTIB per poder consultar-les. Per tal de recordar com heu d'accedir i activar/recuperar la contrasenya del vostre usuari vos compartim aquests enllaços on podreu recordar com es realitza el procés. A partir d'aquest curs els usuaris del GESTIB són personals i ho gestiona cada usuari individualment. Al centre vos ajudam en cas de tenir problemes per realitzar el procés, però recordam que és un usuari personal i que la contrasenya l'ha de gestionar la persona interessada. Per qualsevol dubte estam a la vostra disposició a la secretaria del centre.


Feu clic a l'imatge o el vídeo per accedir a la informació

NOVA WEB DE FAMÍLIES  PROCÉS RECUPERACIÓ CONTRASENYA 
Wf Pantalla Inicial 1
Image

COM INICIAR SESSIÓ AL GESTIB?

FORMULARI D'INICI DE SESSIÓ AL GESTIB

USUARI: des del centre vos enviarem un sms amb l'usuari per accedir a l'aplicació.

CONTRASENYA: dins aquest mateix sms rebreu un enllaç a un formulari per activar la contrasenya.

Una vegada hagueu triat la vostra contrasenya podreu iniciar sessió a l'aplicació. Si sorgeix qualque problema amb les dades del formulari, pregam vos poseu en contacte amb la secretaria del centre per revisar o actualitzar les dades.

* Teniu la possibilitat d'accedir amb un certificat digital si en teniu.

En qualsevol moment podeu canviar la contrasenya o reinicialitzar-la en cas de que la oblideu.

Dins aquesta pantalla també teniu la possibilitat de canviar l'idioma, accedir a una web d'ajuda i altres opcions relacionades amb l'aplicació.

Les famílies poden accedir a la web de gestió educativva, GESTIB, de dues maneres diferents. La primera és a traves del navegador introduint la adreça web de la pàgina. A continuació disposau d'un accés directe:

https://www3.caib.es/xestib/

La segona possibilitat és descarregant la aplicació disponible per a dispositius Android i IOS d'Apple. La instal·lació és igual que qualsevol altra aplicació pels vostres dispositius mòvils.