HISTÒRIA

1977inaguraci 01 H200pxLa nostra escola començà a funcionar  anomenan-se “Col·legi Nacional Mixt Ponent d’Inca” el curs 77-78 amb la creació de dues aules de preescolar. A l’any 1982, el centre va deixar d'esser únicament d'EGB. Durant el curs 1985/86 forem de les primeres escoles de la comarca del Raiguer amb atendre a alumnat d'educació especial (actualment NEE). La revista escolar del centre data de l’any 1986 i el seu nom era “Aquí Ponent”, però l’any 2002, mitjançant un concurs, es va posar el nom de “Els vents de Ponent”. L’AMIPA  es va constituir formalment l’any 1985 però la seva història remunta a principis del curs 77-78. Quan es va inaugurar l’escola un grup de mares i pares començaren a col·laborar amb la direcció  per aconseguir millores d’infraestructures i dotació de recursos. A partir de l’abril de 1993 varem passar a tenir jornada contínua essent uns dels primers centres de la part forana. La llengua vehicular del centre és el català. L’any 96 es va posar en marxa el projecte lingüístic on s’establi aquesta llengua com a llengua d’aprenentatge i de comunicació. El centre ofereix el servei de menjador des de l’any 1985 i fou a partir de l’any 1996 quan els menjars es començaren a elaborar a la nostra pròpia cuina. A partir del curs 98-99 els alumnes majors (del tercer cicle d’EGB), foren cap els instituts i el nostre centre passava a ser d’infantil i Primària. Es dotà de noves aules d’especialistes en audició i llenguatge  (AL) i atenció a la diversitat (AD). El nostre hort es creà el curs 2000-01, gràcies a la col·laboració de l’empresa CAMPER, i fins el dia d’avui els nostres alumnes gaudeixen i tenen cura d’ell. 

2003 25 aniversari small

L'any 2002-03 varem cel·lebrar el vinticinquè aniversari de l'obertura del centre, realitzarem moltes activitats i convidarem a antics mestres, directors i alumnes. El curs 2007-08 vàrem passar de ser un centre d’una línia a dues. Es crearen les noves aules de: música, d’anglès, biblioteca, despatxos, aules de suport, aula de psicomotricitat, aules d’infantil, pavelló, ampliació del menjador, nova cuina amb totes les instal·lacions. Des del curs 2008-09 participam el Projecte de Seccions Europees, realitzan una àrea del curriculum amb llengua anglesa i a finals de juny de 2010 el centre obtingué el segell de qualitat ISO. La història del nostre centre segueix endavant, amb l’objectiu de continuar formant persones amb valors i intentant deixar empremta als nostres alumnes.

p6280105 small