DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

A continuació disposau dels documents de centre que marquen la nostra línea de centre i la nostra identitat com a centre.

PLA DE CONTINGÈNCIA

Les mesures descrites en el present document s’aplicaran des de l’1 de setembre fins a final de curs escolar 21/22, i sempre tenint en compte possibles canvis i noves indicacions per part de les diferents Conselleries d’Educació i Sanitat per a tos els alumnes i famílies del CEIP Ponent d’Inca i el CEIP Nou d’Inca.

pdf icon

PEC

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d'altres centres, adaptat a la realitat de l'entorn del nostre alumnat i d'acord amb les conviccions pedagògiques dels docents...pdf icon

PGA

La Programació General Anual és el conjunt d'actuacions derivades de les decisions adoptades en el Projecte Educatiu elaborat en el centre i la concreció del currículum. La PGA constitueix, per tant, la concreció dels criteris i orientacions generals per a cada curs escolar, facilita el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives...pdf icon

PLC

Al Projecte Lingüístic de Centre podreu trobar el tractament que dins la nostra escola es fa amb les diferents llengües. Destacar que són un centre on fa més de 10 anys comptam amb auxiliar de conversa anglesa amb els beneficis que porta una persona nativa per treballar amb els infants.pdf icon

CONTINGUTS PER MATÈRIES

A continuació teniu els enllaços als continguts i programacions dels difentents cursos del nostre centre. Aquest instrument ens permet organitzar el procés educatiu al voltant d'uns objectius i unes competències. Aquestes s'assoleixen per mitjà d'unes activitats d'ensenyament-aprenentatge i una metodologia concreta. Per avançar, es treballen uns continguts i finalment s'avalua tot el procés.

INFANTIL

Continguts i programacions d'educació infantil.

PRIMÀRIA

Continguts i programacions d'educació primària.

QUOTES PRIMÀRIA

Fes clic per descarregar el document

pdf icon

QUOTES INFANTIL

Fes clic per descarregar el document

pdf icon