LA NOSTRA IDENTITAT

"A la nostra escola cercam formar els infants de manera integral: física, social i emocionalment.
Donar una educació de qualitat, arribant a tots i cercant la INCLUSIÓ EDUCATIVA"

LES COMPETÈNCIES DE PONENT

Image
Image
Image

NOVES TECNOLOGIES

logo_iconos.png
Al nostre centre les noves tecnologies són una part molt important dins el procès d'ensenyament-aprenentatge dels nostres infants. Google for educaciton ens facilita la col·laboració, estimula l'ensenyament i enriqueix el seu entorn d'aprenentatge. Google Workspace és un paquet d'eines i serveis de Google ideat per a centres educatius tradicionals i altres institucions que imparteixen classes, creat per col·laborar, agilitzar l'ensenyament i aprendre de manera segura.

JUNY

"Al juny, l'estiu no és lluny"

MENJADOR

FUNCIONAMENT

  • Les famílies hauran de comprar els tiquets dins el menjador (dilluns i dijous de 08:00 fins les 09:15 h), anotar el curs de l’alumne/a i dipositar-los a la bústia devora l’entrada del menjador.
  • Els pares/mares podran retornar a final del curs escolar els tiquets no utilitzats (en blanc) a l’empresa pel seu reintegrament.
  • Si en qualsevol moment una família ha d’utilitzar el servei i no ha pogut adquirir el tiquet, haurà de dipositar dins la bústia un paperet amb el nom i curs del nin/a.