LA NOSTRA IDENTITAT

"A la nostra escola cercam formar els infants de manera integral: física, social i emocionalment.
Donar una educació de qualitat, arribant a tots i cercant la INCLUSIÓ EDUCATIVA"

Preguntes i respostes | Inici de curs

"Amb motiu de l'inici de curs tan especial al qual ens enfrontam hem volgut de posar en marxa una secció de preguntes i respostes a través del GESTIB que també publicarem a la nostra web perquè tengueu a l'abast els possibles dubtes sobre el nou curs"
 

NOVETATS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
No events found

SOMEmocionalment intel·ligents Rics en valors Persones que cerquen realitzar-se

SABEMAprendre a aprendre Ser autònoms Ser creatius Impulsar l'esperit crític

FEIMActivitats junts Expressió i comunicació Resolucions de forma constructiva Feina amb l'entorn Mediació als conflictes

ESTAMFormant equip Aprenent cooperativament Enfortint habilitats socials Fomentant la coeducació

OCTUBRE

"Amb pluja i vent, l'octubre ve corrent"

MENJADOR

FUNCIONAMENT

 • Les famílies hauran de comprar els tiquets dins el menjador (dilluns i dijous de 08:00 fins les 09:15 h), anotar el curs de l’alumne/a i dipositar-los a la bústia devora l’entrada del menjador.
 • Els pares/mares podran retornar a final del curs escolar els tiquets no utilitzats (en blanc) a l’empresa pel seu reintegrament.
 • Si en qualsevol moment una família ha d’utilitzar el servei i no ha pogut adquirir el tiquet, haurà de dipositar dins la bústia un paperet amb el nom i curs del nin/a.

BLOCS

Als blocs d'aula podreu trobar una mena de diari de classe. Excursions, sortides, activitats d'aula, continguts, i molt més es publica als blocs de classe que estan distribuïts per nivells i que pretenen ser una eina per compartir el dia a dia i donar a conèixer les diferents activitats que es fan durant el curs.

TALLERS

Els tallers son propostes diverses amb els que pretenem estimular el desenvolupament global dels infants, que es poden relacionar amb nins i nines d'altres classes fomentant la sociabilitat i la col·laboració. Es proposen diferents tipus de tallers per donar resposta als interessos i ritmes d'aprenentatge de tots els infants.