PROCÈS D'ADMISSIÓ NOUS ALUMNES CURS 2022-2023

Benvolgudes famílies, vos informam que de dia 9 a dia 20 de maig s'obrirà el plaç per la presentació de documentació del procès d'admissió de nous alumnes pel curs 2022-2023. Per poder assistir al centre per la presentació de sol·licituds heu de reservar hora al següent enllaç:

citaprevia

Documentació a presentar pel procés d´admissió (si cal):

- Certificat d´escoleta de 0 a 3 anys reconeguda, família monoparental, part múltiple, violència de gènere, guarda i custòdia, acolliment d´alumne/a, malalties cròniques, mobilitat forçosa familiar, risc social, famíies amb persones en situació de dependència, situació de vulnerabilitat econòmica.

Documentació que no cal presentar en cas de tenir-la vigent:

- Certificat de convivència, declaració de renta, família nombrosa, graus de discapacitats

* Important tenir aquesta darrera documentació vigent perquè es consultarà online (Es consultarà de manera telemàtica).