QUALIFICACIONS: AVALUACIONS i SEGUIMENT

VALORACIONS DEL SEGUIMENT DE L’ALUMNAT LOMLOE (EI, 1r, 3r i 5è)

Recordam a les famílies d’EI, 1r, 3r i 5è que consulteu sovint el GESTIB (qualificacions). Els tutors/es van valorant els criteris d’avaluació cada vegada que acaba una situació d’aprenentatge. Heu de tenir en compte que la nota del criteri avaluat deixarà de ser visible per a les famílies quan es torni a avaluar. Si no l’anau consultat, no tendreu la informació completa.

RECORDAU que amb la LOMLOE, aquests cursos no tendran butlletí de qualificacions a final de cada trimestre. Sabem que per a tots i totes el canvi de Llei implica un canvi de treball i avaluació i és nou, tant pels docents com per les famílies. Per tant, aconsellam que aneu revisant el GESTIB i per qualsevol dubte vos poseu en contacte amb el centre.

*Consultau el manual que se vos va enviar per circular a les famílies dia 25/11 (enllaç al document)

QUALIFICACIONS ALUMNAT 2n, 4t i 6è

El butlletí de notes dels infants que cursen 2n, 4t i 6è de primària estarà publicat al GESTIB dia 22 a partir de les 15:00h.

*** NOTIFICACIONS
Per la recepció de les informacions següents rebreu un avís al vostre correu personal recordant-vos que heu de consultar el GESTIB.

● Missatges generals de centre.
● Circulars de centre.
● Missatges de mestres a les famílies.

*** NO REBREU CAP AVÍS EN EL CASOS SEGÜENTS: (per tant haureu de consultar-les vosaltres)

● Qualificacions
● Avaluacions
● Informes

PROTOCOL DE CENTRE

SIMULACRE D’INCENDIS: al mes de gener es durà a terme el simulacre d’incendis. Si algun dia veis que tots els infants estan al carrer amb els seus mestres, no vos alerteu!