Accès al GESTIB - Visualització de les notes

Benvolgudes famílies, ja ens troban al final de la primera avaluació, com sabeu enguany no rebreu les notes en paper i haureu d'accedir al GESTIB per poder consultar-les. Per tal de recordar com heu d'accedir i activar/recuperar la contrasenya del vostre usuari vos compartim aquests enllaços on podreu recordar com es realitza el procés. A partir d'aquest curs els usuaris del GESTIB són personals i ho gestiona cada usuari individualment. Al centre vos ajudam en cas de tenir problemes per realitzar el procés, però recordam que és un usuari personal i que la contrasenya l'ha de gestionar la persona interessada. Per qualsevol dubte estam a la seva disposició a la secretaria del centre.

Feu clic a l'imatge per accedir a la informació

NOVA WEB DE FAMÍLIES  PROCÉS RECUPERACIÓ CONTRASENYA 
 Wf Pantalla Inicial 1 Wf oblitContrasenya