ASPECTES GENERALS

Tota la documentació presentada el curs passat 20/21 per les famílies referent a vulnerabilitat de l’alumnat i/o membres de la unitat familiar,  no té validesa per aquest curs escolar.

El centre ha modificat alguns aspectes del pla de contingència (veure pàgina web Pla Contingència 21/22)

Benvolgudes famílies,

Al BOIB núm. 78 de data 15-06-2021 s’han publicat l’extracte de les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a les famílies d'Inca per a l'adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2021/2022, el qual us adjuntam.

Benvolgudes famílies,

El nou curs escolar és aquí després d’unes vacances on heu pogut gaudir de la família,el sol i la platja.

Començam amb ganes i amb reptes establerts que sempre van cap a la millora, mirant els infants.

Per fer el primer contacte amb les famílies, es duran a terme les REUNIONS INICIALS amb vosaltres que es seguiran fent via meet i es gravaran per a aquells i aquelles que no es puguin connectar.

Benvolgudes famílies vos informam que a partir de dia 4 de maig i fins dia 14 de maig comença el tràmit per sol·licituds d'admissió. Degut a la situació actual ens veim obligats a fer-lo a través de cita prèvia. Podeu reservar cita al següent enllaç. Recordau que les cites són de 30 minuts, a partir de les 9:30h i fins a les 13:00h, pregam puntualitat i comprensió davant la situació actual.